De afschaffing van forfaitaire regelingen uitgesteld tot 2027

Eerder was ons meegedeeld dat de alle forfaitaire regelingen die elk jaar met akkoord van de betrokken beroepsorganisaties zouden worden afgeschaft vanaf 1 januari 2023. Aangezien nog heel wat bakkers gebruik maken van deze regeling heeft uw federatie gepleit voor een uitdoofscenario van het systeem. 

De centrale diensten van de FOD financiën hebben ons eind vorige maand laten weten dat de forfaitaire belastingregelingen definitief zullen worden afgeschaft vanaf 1 januari 2027. Instappen in de forfaitaire taxatie is niet meer mogelijk vanaf 01/01/2022. Wie gebruik maakte in 2021 van het forfait voor zowel btw als voor inkomstenbelasting kan dus tot eind 2026 verder gebruik maken van de forfaitaire taxaties. 

Bron: Bakkersvlaanderen

 

VERHOOGDE INVESTERINGSAFTREK

Waarover gaat het?

De investeringsaftrek heeft tot doel om kmo’s aan te moedigen om productieve investeringen te doen. De investeringsaftrek verlaagt het bedrag waarop belastingen moeten worden betaald. Het bedrag van de aftrek wordt bepaald als een percentage van de investering. Met de Corona-wet III werd het basistarief voor de investeringsaftrek opgetrokken van 8 % tot 25 % voor investeringen gedaan van 12 maart 2020 tot 31 december 2020. Deze maatregel wordt nu verlengd voor investeringen gedaan tot 31 december 2022.